Ekologické občanství je nedílnou součástí naší firemní etiky. Snažíme se využívat přírodní zdroje efektivně a respektovat naše prostředí minimalizováním vytváření odpadu a dopadem na vzduch, vodu a zemi.


Od prvního kroku našeho výrobního procesu používáme materiál z regenerace, odpad..Respektujeme životní prostředí v našem procesu a produktech tříděním a zhodnocováním odpadů z výroby, velmi tvrdým řízením našeho zásobovacího řetězu, co nejblíže naším zákazníkům; a nabízením zelených služeb našim klientům (např. Phenics ).


Inovace : Ochrana životního prostředí

Ekologické občanství tvoří integrální součást firemní etiky u společnosti Winoa. Tento zájem je součástí pečlivě plánovaného procesu nepřetržitého zlepšování, jehož výsledky jsou pravidelně měřeny. Tento proces se odráží ve dvou úrovních: snižováním dopadu výrobních aktivit na přírodní prostředí a zaváděním více environmentálně přátelských, inovativních řešení k dispozici našim zákazníkům.


Ochrana přírodního prostředí

Hlavní aktivita společnosti Winoa, výroba ocelových brusiv, je aktivita s pozitivním efektem na životní prostředí, pokud se vezme v úvahu, že použitý surový materiál se získává recyklací šrotu. Pokud jde o ostatní, Winoa vytváří maximální úsilí, aby optimalizovala využití přírodních zdrojů a nakládala účelně se vším odpadem před jeho likvidací.
 

Příklad továrny Le Cheylas

V roce 2008 továrna Le Cheylas ve Francii těžila z významných investic do kapacity a modernizace, které vedly k významnému pokroku pokud jde o ochranu životního prostředí:


 

  • Energie : byly dosaženo pravidelných značných zisků, pokud jde o spotřebu elektřiny a plynu.


  • Kvalita ovzduší : výkon odprašovacích jednotek byl za posledních 20 let znásoben 4krát, což vedlo k významnému zlepšení kvality odpadu.


  • Čištění vody : továrna je vybavena vysoce účinnými zařízeními na snížení množství použité vody (-50%), na snížení teploty odpadní vody a zaručení její kvality, v souladu s nejpřísnějšími standardy.  


  • Recyklace průmyslového odpadu : kaly z vodních usazovacích nádrží se recyklují jako surovina ve vysokých pecích. Recykluje se také prach z oceláren.  Propagace ekologických řešení

Winoa dává svým zákazníkům výhodu svých odborných znalostí pro zlepšení ekologické výkonnosti svých vlastních výrob.  


 

  • Byly provedeny pokroky u dodávaných produktů a procesů: díky kvalitě produktu Premium, jeho odolnosti proti opotřebení a možnosti jeho vícenásobného použití byla abrazivní spotřeba snížena na polovinu.  • Pokroky byly provedeny také prostřednictvím nasazení nových služeb: například PHENICS je řešení, které je velmi přátelské k životnímu prostředí. Výhodnou náhradou za znovu nepoužitelný minerální abrazivní materiál poskytuje značné úspory objemu použitého abrazivního materiálu a zahrnuje účinné zpracování odpadu, čímž minimalizuje dopad na životní prostředí na nulu.


Gratulujeme!

 

WINOA Le Cheylas se už několik let zaměřuje na neustálé zlepšování svých výkonů v oblasti Kvality, Bezpečnosti a Životního prostředí.

V návaznosti na tyto kroky a také s ohledem na elektro-intenzivní zaměření se centrem zájmů společnosti WINOA stalo ovládnutí energetické výkonnosti.

Aby zde dosáhli svých cílů, zaměřili se na kroky vedoucí k obdržení certifikace ISO 50 001. 5. července se všichni dočkali odměny v podobě získání této certifikace.

Winoa se tak stala první certifikovanou elektro-intenzivní pobočkou ve Francii.