Jako vedoucí společnost v oblasti abrazivního otryskávání oceli si společnost Winoa uvědomuje, že její aktivity, produkty a služby jsou zodpovědné za dopad na životní prostředí. Proto mají zásady ochrany životního prostředí společnosti za cíl jejich minimalizaci.


Systém řízení implementovaný skupinou je založen na plánování, monitorování a pravidelném měření její enviromentální výkonnosti a na na následujícím procesu neustálého vylepšování:


1-PLÁNOVÁNÍ :

 • Porozumět našim dopadům na životní prostředí a rizikům, aby bylo možno řídit a bránit znečišťování.

 • Integrovat co nejvíce naši stranu do jejího prostředí.

 • Porozumět a splňovat všechny příslušné předpisy a požadavky.


2-PROVÁDĚNÍ :

 • Vyvinout, provozovat a udržovat naše pracoviště a naše výrobní objekty v souladu s předpisy.

 • Integrovat prostředí ve všech řídících procesech, informovat, vzdělávat a zapojit veškerý personál pracující na pracovišti.

 • Zahrnout environmentální a konkurenční aspekty, minimalizovat dopady u zdroje, propagovat ekonomicky životaschopné čisté technologie.

 • Snižovat vzdušné emise a úniky do vody.

 • Snižovat hluk vzniklý našimi aktivitami.

 • Třídit a recyklovat co nejvíce náš odpad.

 • Poskytovat podporu našim zákazníkům ohledně environmentálních aspektů týkajících se používání našich produktů: poskytovat jim ekologické, ekonomické a pohodlné řešení.


3-KONTROLA :

 • Monitorovat a měřit naši spotřebu, naše emise, náš odpad a globálněji náš celkový environmentální dopad.

 

4-JEDNÁNÍ :

 • Pravidelně kontrolovat výkonnost našeho environmentálního řídícího systému

 • Iniciovat trvalý a strukturovaný nepřetržitý proces vylepšování


Pro nepřetržité zlepšování naší environmentální výkonnosti je nutné zapojení všech