Webová stránka https://www.wabrasives.com je vlastnictvím Winoa, obchodní společnosti, mající základní kapitál 30.811.008 €, s ústředím na adrese BP 3, 38570 Le Cheylas, Francie, zapsané v obchodním a podnikovém rejstříku v Grenoblu pod číslem 061 500 864. 
Přístup na Stránku a použití jejího obsahu  podléhají podmínkám uvedeným níže. Skutečnost zpřístupnění a zobrazení Stránky reprezentuje bezvýhradné přijetí uvedených podmínek. Stránka je přímo a trvale 
řízena přes OVH.

Sigmund byl odpovědný za koncepci, web design a integraci webové stránky.

 Obsah Stránky- popření nároku

 Veškeré informace, které se objevují na této Stránce jsou dodány firmou Winoa na čistě oznamovací bázi. Winoa se snaží udržovat Stránku aktuální. Winoa má jedinou odpovědnost s ohledem na lidi, kteří zpřístupňují stránku, použít  náležitou péči. Přestože firma Winoa udělala maximum pro zajištění toho, že informace obsažené na její Stránce jsou spolehlivé a vyčerpávající, Winoa nemá být činěna odpovědnou za jakékoli chyby, opominutí nebo výsledky, které mohou být získány použitím těchto informací. Obzvláště použití hypertextových odkazů může vést uživatele k vyhledání informací na jiných webových stránkách, nad nimiž nemá Winoa žádnou kontrolu. Následně uživatelé potvrzují, že používají takové informace  na své výhradní riziko. Stránka není stránkou elektronického obchodování. Informace, které obsahuje nepředstavují obchodní nebo prodejní nabídku. Produkty, procesy a programy popsané na stránce nemusí být dostupné ve všech zemích.

Intelektuální vlastnictví

 Obecná struktura společně se softwarem, texty, animovanými a pevnými obrázky, zvuk, know-how, designy, grafika, databáze a obecněji veškeré další vlastnosti tvořící Stránku, jsou výhradním vlastnictvím Winoa. Jakáko-li interpretace a/nebo částečné nebo celkové reprodukování Stránky jakýmkoli postupem jakéhokoli druhu je zakázáno bez výslovného souhlasu firmy Winoa a vytvářelo by případ padělání, který je trestán dle článků L.335-2 et sqq. Francouzského zákona o intelektuálním vlastnictví. Veškeré obchodní značky a loga, která se objevují na Stránce, jsou vlastnictvím Winoa nebo třetích stran. Jakékoli použití a úplné nebo částečné reprodukování těchto  obchodních známek a/nebo log je zakázáno, jak je uvedeno v článku L.713-2 Francouzského zákona o intelktuálním vlastnictví, bez předchozího výslovného souhlasu Winoa nebo vlastníka práv třetích stran.

 Odkazy na další stránky
Stránka může obsahovat odkazy na další webové stránky, obzvláště na stránky partnerů Winoa. Tyto odkazy byly uvedeny s předchozím výslovným souhlasem Winoa. Vytvoření jakéhokoli odkazu na Stránku podléhá předchozímu výslovnému souhlasu Winoa. Winoa si vyhrazuje právo stáhnout takový souhlas kdykoli, bez nutnosti ospravedlňovat své rozhodnutí v tomto ohledu.

 Zpracování osobních údajů
V souladu s ustanoveními Francouzského zákona na ochranu údajů ze dne 6. ledna 1978, bylo učiněno prohlášení pro "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - Francouský dohlížecí orgán pro ochranu dat) týkající se automatického zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Stránky. Uživatelé jsou informováni obzvláště o tom, že v souladu s  článkem 27 zákona na ochranu údajů ze dne 6. ledna 1978, informace sdělené uživateli přes formuláře uvedené na Stránce nebo odesláním e-mailů jsou potřebné pro vyřízení jejich požadavků a jsou určené pro použití firmou Winoa, která je odpovědná za zpracování uvedených informací pro administrativní, obchodní a/nebo marketingové účely. Osobní informace týkající se uživatelů jsou určeny pro firmu Winoa a její partnery a nebudou sdělovány třetím stranám. Winoa používá veškeré možné prostředky pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních souborů vytvořených tímto způsobem. Uživatelé jsou informováni, že prohledávací monitorovací mechanismus může být aktivován v průběhu návštěv Stránky. Tento systém ukládá informace sdělené uživatelem po dobu 24 hodin. Uživatelé mají právo přístupu, stažení a úpravy osobních údajů pomocí sledovací technologie. Jsou informováni, že mají právo přístupu a korigování osobních údajů napsáním firmě Winoa (BP 3, 38570 Le Cheylas, Francie) nebo odesláním e-mailu na adresu waeuro@wabrasives.com. Avšak, Winoa chce upozornit uživatele na možné porušení důvěrnosti v případě odeslání dat přes internet. Uživatelé stránky jsou žádáni aby vyhověli ustanovením zákona na ochranu údajů. Jakékoli porušení uvedeného zákona je předmětem zákonného postihu. Obzvláště se musí zdržet shromažďování nebo chybného používání osobních informací, k nimž mají přístup a obecně řečeno provádění čehokoli, co může představovat porušení soukromí nebo poškození pověsti druhých.

Technický provoz – bez záruky

Teoreticky, je stránka k dispozici 24/7. V případě zásahu vyšší moci, problémů s počítačem, obtíží spojených sestrukturou telekomunikační sítě nebo technickými problémy, z důvodů údržby nebo jakékoli další příčiny, může být přístup k části nebo celé Stránce omezen nebo ukončen prostým rozhodnutím firmy Winoa. Přístup na Stránku může být přerušen z důvodu údržby a/nebo jakékoli jiné příčiny rozhodnutím firmy Winoa. Stránka může být upravena nebo změněna bez předchozího upozornění jakéhokoli druhu. Návštěvníci stránky uznávají, že mají nezbytné znalosti a prostředky pro zpřístupnění a používání  Stránky. Uznávají, že zkontrolovali konfiguraci svého počítače, aby se ujistili, že neobsahuje žádný virus a že je v perfektním provozním stavu.

Soudní příslušnost
 Pravidla týkající se formy a obsahu této Stránky se řídí Francouzským právem. Její obsah bude posouzen sám kompetentním francouzským soudním úřadem.Pravidla týkající se kolidujícího práva se nemají aplikovat; ve všech případech má plně a bezvýhradně platit francouzské právo.

 Informujte, prosím, fimu Winoa o všech požadavcích, opomenutích, chybách nebo opravách zasláním e-mailu pro webmastera na následující adresu: waeuro@wabrasives.com.