Vědoma si toho, že její síla je v jejích týmech, společnost WINOA, světová jednička ve výrobě ocelových abraziv, se zavazuje zvýšit bezpečnost svého personálu a nabídnout mu takové pracovní prostředí, které je vždy bezpečnější.


Tento přístup ,který musí být přijat všemi zaměstnanci, se člení do následujících bodů:


1-PLÁNOVÁNÍ :

  • Identifikovat nebezpečí, vyhodnotit rizika a nastavit preventivní a korektivní akce umožňující zabránit fyzickým zraněním a narušením zdraví, které by mohly být spojeny s naší aktivitou;

  • Respektovat právní a další požadavky spojené s našimi nebezpečími v rámci zdraví a bezpečnosti při práci;

  • Nastavit systém řízení zdraví a bezpečnosti při práci, aby se dosáhlo cíle společnosti, což je nulový počet nehod.


2-PROVÁDĚNÍ :

  • Komunikovat, školit a informovat veškerý personál, včetně subkontraktorů a návštěvníků, o nejlepší praxi při prevenci péče o zdraví, bezpečnost a riziko;

  • Zlepšovat pracovní podmínky, zvláště pokud jde o prašnost a hlučnost na pracovnich stanicích;

  • Propagovat bezpečné chování a zajistit, aby každý v továrně toto chování přijal;

  • Propagovat roli Výboru pro zdraví a bezpečí při práci a konsolidovat jej v jeho misích prevence rizik a komunikaci s personálem;

  • Vyvíjet preventivní návštěvy pro snížení rizik nehody a dělat pokrok v bezpečnosti na pracovních stanicích.


3-KONTROLA :

  • Pravidelně kontrolovat obsah a výkonnost našeho systému řízení zdraví a bezpečnosti při práci.


4-JEDNÁNÍ :

  • Spustit trvalý a strukturovaný proces zlepšování pro odstranění nebo snížení rizik spojených s naší aktivitou.Bezpečnost je záležitostí každého.
Naše motto je, že každá osoba odejde každý den domů bezpečná a zdravá.


Zásady byly ustanoveny dne 19/12/11.

A. ZAPPIA
Výbor pro zdraví a bezpečnost.
O. FISCHER
Vedoucí pro zdraví a bezpečnost.
  D. VERDIER
Vedoucí továrny.