V konkurenčním prostředí, kde jednotliví hráči stále potřebují stále znovu odhadovat svoji pozici, má vedoucí výrobce na světě povinnost poskytovat inovativní abrazivní pískování a služby, které mají dokonalou kvalitu.


Společnost je proto zavázána čtyřem hlavním oblastem činnosti:

1-PLÁNOVÁNÍ :

  • Identifikovat potřeby a očekávání zákazníků za účelem zvýšení jejich spokojenosti.

  • Definovat přesné zásady a cíle kvality.

  • Zapojit zdroje, které odpovídají jejímu stavu jako světovému vůdci


2-PROVÁDĚNÍ :

  • Dodat inovativní produkty a služby, které splňují potřeby a očekávání jejich zákazníků: optimalizace dodacích dob, striktní řízení výrobních a prodejních zůstatků, neustálé snižování výrobních nákladů a pravidelné posuzování spokojenosti zákazníka.

  • Zlepšovat naši schopnost odhadovat potřeby zákazníků a nabízet jim nejefektivnější řešení.

  • Zvyšovat vytváření hodnoty pro naše zákazníky prostřednictvím řešení « Premium » a udržovat naši ziskovost.

  • Klást důraz na personál používáním a rozvíjením zkušeností a talentů každé osoby.


3-KONTROLA :

  • Pravidelně měřit efektivitu procesů, které implementujeme, periodickou kontrolou našich kvalitativních cílů.


4-JEDNÁNÍ :

  • Implementovat průběžný postup nepřetržitého zlepšování pro systém řízení kvality.Tato výzva by nás měla neustále stimulovat a musí být odražena v postojích a chování všech našich zaměstnanců.