Hnací síla za růstem

Inovace leží v srdci růstu společnosti Winoa. Ve všech jejích obchodních aktivitách představuje inovace stálý zájem a prioritu pro vedoucí personál. Skupina přiděluje pro tento účel značný objem personálu a zdrojů, zvláště v oblasti výzkumu a vývoje. Díky této investici je Winoa vždy na špičce, pokud jde o technologie, záruky kvality pro své produkty a nabídku nákladově nejefektivnějších řešení pro své zákazníky.   


Pravidla společnosti Winoa pro řízení inovací jsou následujícící :

 • Podporovat inovačního ducha na všech úrovních organizace a vyvinout motivující pracovní prostředí, které upřednostňuje a odměňuje vytváření myšlenek a inovativních praktik zaměstnanci, přičemž přijímá riziko a rozpoznává tvůrčí příspěvky (InnoWAction).

 • Realizovat inovační organizaci, která nám umožňuje:

  • Převést potřeby zákazníků na priority výzkumu prostřednictvím našeho přístupu vytvoření zákaznické hodnoty a našeho procesu Stage-Gate;

  • Sledovat postup vědních oborů a technologie a převádět je na výhody pro naše zákazníky, tam kde je to možné.

 • Chránit výsledky inovačního procesu, spravovat intelektuální vlastnictví vhodně a eticky.

 • Myslet široce o inovacích, kromě produktu, aby bylo možno identifikovat řešení a vyvinout systémy, které splňují potřeby zákazníků.

Výzkum a vývoj

Inovace leží v srdci růstu společnosti Winoa. Ve všech svých obchodních aktivitách představuje inovace stálý zájem a prioritu pro vedoucí personál. Skupina přiděluje značný objem personálu a zdrojů pro tento účel, zvláště v oblasti výzkumu a vývoje. Díky této investici je společnost Winoa vždy na špičce, pokud jde o technologie, záruky kvality pro své produkty a nabídku nákladově nejefektivnějších řešení svým zákazníkům.    


Výzvy našich zákazníků

Optimalizace povrchové úpravy je klíčem k ekonomické, environmentální a technické výkonnosti našich zákazníků.


Naše inovační strategie

Vyvíjíme udržitelné a vysoce účinné řešení, pokud jde o snižování nákladů a respekt k životnímu prostředí, abychom poskytli našim zákazníkům :

 • nejlepší řešení pro čištění povrchu

 • vysoce výkonné procesy přípravy povrchu před aplikováním povlaků nebo nátěrů

 • nejúčinnější procesy zdokonalování povrchů


Naše zdroje

3 střediska vyhrazená pro výzkum a vývoj jsou provozována ve Francii, České Republice a Japonsku, aby vyvíjela :

 • nové aplikace, zdokonalené procesy a speciální média

 • nástroje pro kontrolu procesů a metody pro zaručení optimálního výsledku