Podporujte Vaše vytvoření hodnoty při brokování !!! Špičkové produkty a služby  W Abrasives pro optimální výkony

 •     Optimalizované charakteristiky produktu pro zvýšení účinnosti zpevňování

 •     Optimální úroveň napětí

 •     Zachování povrchové integrity

 


Globální prémiová nabídka přizpůsobená vaší aktivitě

 •     Průmyslové zpevňování : rozsah SP a SP+

 •     Speciální zpevňování : HRS a extrémně jemný brok

 •     Zpevňování v leteckém průmyslu

 •     Vyhrazená služba pro zpevňování broky


Co je to zpevňování brokováním (Shot Peening) ?

Zpevňování brokováním je pracovní proces za studena, v kterém je komponenta oprýskávána kulovitým materiálem při vysoké rychlosti. Materiálem jsou podle specifikace většinou broky z litého železa, upravené kuličky z nařezaného drátu, keramické broky nebo skleněné korále. Proces se obyčejně provádí v uzavřeném prostředí, jako je například skříň nebo jiný typ uzavřeného prostoru, který umožňuje obnovení a opětovné použití broku a omezuje množství prachu. Otryskávající médium je poháněno buď koly turbíny nebo stlačeným vzduchem skrz trysky.


Jaký je účel zpevňování brokováním ?

Účelem tohoto procesu je zlepšit odolnost komponenty proti trhlinám a únavě, které běžně vznikají na povrchu kvůli aplikovanému tahovému napětí. Zpevňování brokováním také zvyšuje odolnost proti napěťové korozi. V určitých oblastech aplikací se zpevňování brokováním používá také k úpravě formy komponenty řízeným způsobem. V tomto případě je aplikace známá jako formování brokováním.
 

Jak to funguje ?

Dopad částic broků způsobuje plastický tok na povrchu komponenty a zanechává zbytková napětí v tlaku. Tato zbytková napětí v tlaku působí proti aplikovanému tahovému napětí a pomáhají předcházet vzniku trhlin a snižují šíření trhlin.


Hlavní oblasti aplikací

 • Letecký průmysl: komponenty leteckých motorů, konstrukční díly letadel, převodovky a hnací ústrojí letadel a helikoptér, přistávací hnací ústrojí, atd.

 • Automobilový průmysl a průmysl průmyslových vozidel: převodovky, vačkové hřídele, klikové hřídele, řetězy, pérování, systémy pérování, spojky, ventily, ojnice, podpěry, rámy kol, torzní tyče, atd.

 • Zařízení pro zemní práce: lopatky pluhu, pásy a převody traktoru, atd.

 • Ropný průmysl: vrtná zařízení a různé související komponenty

 • Výroba energie (plynová, vodní a větrná energie): turbíny, lopatky a komponenty, převody a různé související komponenty

 • Stavební průmysl: nosníky, podpěry, mosty a strukturální komponenty budov, atd.


Charakteristika broku z lité oceli pro zpevňování brokováním

 • Pro standardní aplikace brokování jsou prýskací média vyrobena podle mezinárodních standardů, specifikací klientů nebo výrobců.

 • Pro letecký průmysl a pro další kritické aplikace musí brokovací média splňovat standardy SAE AMS 2431/1, AMS 2431/2 nebo specifikace vydané koncovými uživateli jako jsou například výrobci letadel nebo leteckých motorů. Tento typ broků se vyrábí s nejvyššími úrovněmi řízení kvality.


Výrobní proces a kontrola kvality společností W Abrasives

S plně vybavenými laboratořemi a nejmodernějšími výrobními jednotkami nabízí W Abrasives své velmi uznávané know-how a velmi kvalifikované techniky a operátory, aby splnili požadavky zákazníků v oblasti brokování.


Vyhrazené služby a nástroje pro ZPEVŇOVÁNÍ BROKOVÁNÍM

 • Poměr pokrytí : Krycí proužky, Balík WA, simulátor poměru pokrytí

 • Almenova intenzita : Almenovy proužky, Balík WA zahrnující Almenovu měrku, výpočetní zařízení Almenovy saturační křivky

 • Hrbolatost : Perthometr pro měření úrovně hrbolatosti

 • Zbytkové napětí :

  • Možnost outsourcingu analýzy zbytkového napětí pro naše zákazníky

  • Simulátor zbytkového napětí

 • Pružinový proces SP : Nové zařízení pro měření ovládání rotace částí (pružin) : WARCS


Výhody služeb zpevňování brokováním

 • Sdílení know-how v procesu zpevňování brokování

 • Optimalizace nákladů na zpevňování brokováním

 • Partnerství pro postupný vývoj procesu