Okrogli granulat iz nerjavnega jekla za čiščenje in pripravo površin iz nerjavnega jekla in zlitin neželeznih delov

 

Chilled Iron grit: Drobljeni litoželezni granulat za pripravo delovnih površin
Chilled Iron shot: Okrogli litoželezni granulat za balast in protiuteži

 

(Ultra Fine Shots):
Ekstremno fini okrogli granulati za fino površinsko utrjevanje

 Conditionned CWP (Peleti iz rezane žice): kondicionirani pelet za peskanje avtomobilskih delov
“As-cut” CWP (Peleti iz rezane žice): peleti za odstranjevanje peska v livarstvu in za površinsko utrjevanje

 

AMS (Aerospace Material Specification) – okrogli granulati za površinsko utrjevanje letalskih delov

 

Litoželezni ingoti iz prečiščenega železa za tesnjenje anod in katod v talilnih kotlih v talilnicah aluminija