V skupini Winoa se kot vodilni svetovni proizvajalec jeklenih abrazivov zavedamo, da naše dejavnosti, izdelki in storitve, vplivajo na okolje. Zato je cilj naše okoljske politike čim bolj zmanjšati te vplive.


Sistem upravljanja skupine Winoa temelji na načrtovanju, spremljanju in rednem merjenju naše okoljske učinkovitosti. Naše uresničevanje izboljšav temelji na teh načelih:


1. NAČRTUJ

 • Svoj vpliv in okolje in z njim povezana tveganja moramo razumeti, da bomo onesnaževanje lahko obvladovali in ga preprečevali.

 • Svoje obrate moramo čim bolj dejavno vključevati v okolje, v katerih so prisotni.

 • Razumeti moramo, kaj pomeni skladnost z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami in jo zagotavljati.


2. STORI:

 • Razvijaj, upravljaj in vzdržuj zemljišče in proizvodne obrate v skladu s predpisi.

 • Vključuj okolje v vse postopke svojega upravljanja; obveščaj, izobražuj in pritegni k sodelovanju vse v obratu.

 • Povezuj skrb za okolje s konkurenčnostjo, zmanjšuj vplive pri samih virih, spodbujaj uporabo gospodarnih in čistih tehnologij.

 • Zmanjšuj izpuste v ozračje in izpust odpadnih voda v okolje.

 • Zmanjšuj hrup, ki je posledica dejavnosti.

 • Zagotavljaj kupcem pomoč pri varovanju okolja z vidika uporabe izdelkov: oskrbuj kupce z ekološkimi, gospodarnimi in udobnimi rešitvami.


3. PREVERJAJ:

 • Obvladuj in meri porabo, emisije, odpadne snovi in naš skupen vpliv na okolje.


4 . UKREPAJ:

 • Redno preverjaj učinkovitost našega sistema za okoljsko upravljanje.

 • Vpelji stalen in strukturiran postopek za izboljševanje postopkov.

 • Za kontinuirano izboljševanje naše okoljske učinkovitosti je bistveno, da v njem sodelujemo prav vsi.


Za nepretrgano izboljševanje našega vpliva na okolje je pomembno, da smo v ta prizadevanja vključeni vsi.