Winoa pokračuje v naplňování svého plánu, věrna pilířům své strategie „let‘s go further“.
Zlepšování harmonizace ekosystému pomocí stabilních postupů a společných hodnot je o to významnějším cílem, že naše společnost je průmyslově i obchodně přítomna na všech světadílech, kde je zaměstnáno našich 1000 spolupracovníků. 
 
Jejich bezpečnost a ochrana zdraví, stejně jako dodržování ekologických norem jsou pro nás vždy absolutní prioritou: všechny naše výrobny jsou certifikovány normou OHSAS 18 001.  Jedenáct z dvanácti výroben je také certifikováno normou ISO 14 001, dvanáctá získá tuto certifikaci před koncem prvního čtvrtletí 2017.  V blízké budoucnosti se rovněž chystáme rozšířit certifikaci ISO 50 001 na veškeré pracovní vybavení, čímž stvrdíme naše závazky v oblasti snížení energetické spotřeby.
 
Neustálá snaha o maximalizaci provozní efektivnosti našich týmů nám také umožňuje zvyšovat produktivitu našich klientů.  
Zde je několik příkladů.
Během pěti let nabídla Winoa Academy více než 300 spolupracovníkům z více než dvaceti různých zemí možnost podělit se o své zkušenosti s optimalizací postupů při tryskání: seřizování parametrů strojů, změny produktů, zavádění prémiových produktů… Na jaře Winoa zahájila činnost ve svém šestém zkušebním a výzkumném centru v texaském Houstonu, což umožnilo rozvoj pokročilých vzdělávacích programů a otestování nových produktů a služeb v reálných pracovních podmínkách. Tato investice umožní Winoe posílit rozvojová partnerství s velkými průmyslovými společnostmi, leadery ve svých sektorech v Severní Americe.   
 
A konečně je růst umožněn zaváděním nových řešení pro přípravy a renovace kovových povrchů.  Tato řešení povedou k úsporám v řádu 30 % z celkové ceny procesu, navíc pak ke zkrácení doby procesu a snížení odpadu o více než 90 %. Kromě dodávak těch nejlepších tryskacích materiálů, Winoa umožňuje zvýšení výkonnosti  svých klientů také nabídkou strojů „Phenics“ a schopností mobilizovat své technické odborníky po celém světě.
 
Let’s go Further