cs

Breaking News

Přívětivé prostředí Winoa

LinkedIn Share Print URL copied to clipboard
Stále více se životní prostředí stává ústředním a celosvětovým problémem a ochrana životního prostředí je důležitá. Proto společnost vkládá vše do snahy o snížení svého vlivu na životní prostředí.

 Proto se společnost Winoa zavázala k ochraně životního prostředí a zahajuje různé akce, například zpracování odpadu, investice do úprav vody, čištění vzduchu a recyklovatelných obalů. Díky interním a externím kampaní za účelem zvyšování povědomí byla společnost Winoa certifikována dle norem ISO 50001 a ISO 14001, což je výsledek úspěšného a stálého zlepšování.

„Přívětivost pro životní prostředí“ není pouze konceptem, ale hodnotou, kterou společnost Winoa sdílí a kterou by ráda předávala dalším generacím.
 
Další informace objevíte v našem článku publikovaném v MFN v květnovém vydání.
Kontakt
Nejnovější aktualizace : 
Winoa group   //    Příprava povrchu   //    Metalurgie   //    Stelux   //    Nabídka pro Řezání žuly   //    Winoa group   //    Příprava povrchu   //    Metalurgie   //    Stelux   //    Nabídka pro Řezání žuly   //    Winoa group   //    Příprava povrchu   //    Metalurgie   //    Stelux   //    Nabídka pro Řezání žuly   //   
Najděte správná řešení>
Kontaktujte nás>