Jako światowy lider na rynku W Abrasives zapewnia niezrównane doświadczenie w produktach, usługach i technologii dedykowanej oczyszczaniu. Usuwanie masy formierskiej i usuwanie zgorzeliny to główne zastosowania gdzie W Abrasives ma swój główny udział i gdzie wnosi swoją wartość dodaną.


W Abrasives oferuje dla oczyszczania 

Premium SERIES

Special SERIES

   

Standard SERIES

 

Services

TechnologiesCase Study to download

How to replace chemical descaling by steel abrasives descaling ?


How to install the Hybrid Shot for desanding operations ?


How to improve sealing efficiency and reduce safety risks in a bottom for forging application ?


How to compete on all performances versus low carbon ?


How to reduce consumption and wear on the machine for better parts cleaning ?


How to improve line speed and clean parts more quickly while reducing your blasting cost ?