Jako światowy lider na rynku W Abrasives zapewnia niezrównane doświadczenie w produktach, usługach i technologii dedykowanej utwardzaniu powierzchniowemu
Utwardzanie powierzchniowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych technicznie zastosowań ścierniw metalicznych.
Dlatego też wiedza i know-how są kluczowymi czynnikami do sukcesu i wypełnienia skomplikowanych wymagań. 
W Abrasives oferuje dla utwardzania powierzchniowego. 

Special SERIES

   

Standard SERIES

   

Services

Technologies