Jako światowy lider na rynku W Abrasives zapewnia niezrównane doświadczenie w produktach, usługach i technologii dedykowanej przygotowaniu powierzchni
Przygotowanie Powierzchni przed malowaniem to prace gdzie W Abrasives ma swój główny udział i gdzie wnosi swoją wartość dodaną.  

W Abrasives oferuje dla przygotowania powierzchni 

Premium SERIES

Standard SERIES

 

Services

Technologies

 


Case Studies to download


How to improve the blasting efficiency and tHe roughness profile of a major steel construction manufacturer ?


How to increase productivity and reduce blasting costs at a rail manufacturer ?


How to increase productivity and reduce blasting costs for coating of construction rebars ?


How to increase the performance of tHe blasting process and reinforce the adhesion strength of different coatings ?


How a customer using sand decides to invest on a recycling unit ?


How to reduce the global cost of the blasting operation, to reduce the dust and the waste recovery ?


How to increase the performance of the blasting process and reduce balsting cost in a manufacturing plant for articulated haulers ?


How a railway wagon producer can increase its productivity up to 30% ? 


How to reduce the abrasive consumption with similar profile requirements, higher peak count and reduce blast machine wear ?