W Abrasives ma na celu oferować klientom wyższą wartość dodaną przez dostarczanie im wysokiej jakości produktów i powiązanych usług technicznych poprzez utalentowane zespoły ds. sprzedaży, wsparcie techniczne świadczone przez ekspertów oraz zapewnianie możliwości korzystania z centrów testowych i szkoleniowych, oferujących wyjątkowe metody i zasoby do mierzenia wydajności wybranej obróbki strumieniowej.


Podejście dedykowane

Ta wyjątkowa kombinacja Produktu Premium, zapewniającego lepszą wydajność niż standardowe produktóy oraz Usług Premium, gwarantujących optymalne wykorzystanie tych produktów w celu uzyskania lepszych wyników w zakresie jakości i kosztów, to podstawowy filar filozofii W Abrasives.

Jak dotąd grupa opracowała i wprowadziła na rynek cztery produkty Premium, związane z czterema głównymi tradycyjnymi aplikacjami ścierniwa stalowego. Ciągłe badania i rozwój w oparciu o Centrum Badawcze, Centra Testowe oraz nasze partnerstwa zapewniają regularną ekspansję tej gamy produktów, które każdego roku obejmują nowy segment.


Podejście premium: Sukces w 7 krokach

 1. Kontrola i aktualizacja sprzętu.
   
 2. Oferta redukcji kosztów: ocena potencjalnych korzyści, wspólny cel, umowa dotycząca cen.
   
 3. Testowanie w Centrum testowym: uwierzytelnianie wyników, zyskanie zaufania klienta, dopasowanie parametrów.
   
 4. Rozpoczęcie fazy testowej na skalę przemysłową: regularny monitoring przez eksperta.
   
 5. Szkolenie u klienta: gwarancja udanego wdrożenia projektu i osiągnięcia celów.
   
 6. Ocena miesięczna: monitoring, dostosowanie, potwierdzenie partnerstwa i zobowiązanie się klienta.
   
 7. Ocena testu na skalę przemysłową: ocena rzeczywistych korzyści, potwierdzenie oczekiwanych wyników, uwzględnienie innych instalacji, itp.