Żadnych wypadków!

Świadoma tego, że jej siła leży w jej zespole, firma WINOA, świadowy lider produkcji stalowego śrutu, jest zaangażowana w zwiększenie bezpieczeństwa swoich pracowników i oferuje im możliwie jak najbardziej bezpieczne środowisko pracy.
Podejście to, które musi zostać zaadoptowane przez wszystkich pracowników, można wyrazić poprzez następujące punkty:
 

1-PLANUJ :

Zidentyfikuj zaagrożenia, ocen rodzaje ryzyka i wyznacz środki prewencyjne i korygujące, umożliwiające zapobieganie obrażeniom fizycznym i szkodom na zdrowiu, które mogłyby zostać spowodowane przez prowadzone prace;
Przestrzegaj prawnych i innych wymogów powiązanych z zagrożeniami w zakresie BHP;
Stwórz system zarządzania BHP, aby osiągnąć cel firmy, którym jest zerowy poziom wypadków.
 

2-WYKONAJ :

Komunikuj, szkól i informuj wszystkich pracowników, w tym podwykonawców i odwiedzajacych o najlepszych praktykach w zakresie zdrowiam bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku;
Ulepszaj warunki pracy, w szczególności w zakresie pyłu i hałasu na stanowiskach pracy;
Promuj bezpieczne zachowanie i upewnij się, że wszyscy w zakładzie będą się stosować do wytycznych w tym zakresie;
Promuj rolę Komitetu BHP i w jego misji uwzględnij prewencję ryzyka;
Wdróż kontrole prewencyjne mające obniżyć ryzyko oraz ilość wypadków i podnieść bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.
 

3-KONTROLUJ :

Regularnie sprawdzaj zawartość i wydajność naszego systemu zarządzania BHP.
 

4-DZIAŁAJ :

Wprowadź stały i strukturalny proces optymalizacji w celu wyeliminowania lub zredukowania rodzajów ryzyka powiązanych z naszą działalnością.

 

Bezpieczeństwo leży w interesie nas wszystkich.
Naszym mottem jest to, by wszyscy wracali do domu bezpieczeni i zdrowi, każdego dnia.


Polityka utworzona 12/19/11.

 


A. ZAPPIA
Komitet BHP.
O. FISCHER
Menedżer BHP
  D. VERDIER
Menedżer zakładu