Siła napędowa wzrostu

Innowacja to kluczowa kwestia zapewniająca wzrost grupy WINOA. W ramach całej prowadzonej przez nas działalności, innowacja stanowi podstawę i priorytet dla kadry zarządzającej. Grupa przydziela znaczącą liczbę pracowników i zasobów do tego celu, szczególnie w dziale badań i rozwoju. Dzięki tej inwestycji, Winoa jest zawsze liderem pod względem technologii, gwarancji jakości swoich produktów oraz propozycji najbardziej korzystnych pod względem kosztów rozwiązań dla swoich klientów.


Zasady wspomagania innowacji przez Winoa :

 • Promować ducha innowacji na wszystkich poziomach organizacji i stwarzać środowiska pracy motywujące do rozwoju, które nagradzają i są przychylne dla generowania nowych pomysłów i innowacyjnych praktyk przez pracowników, a przy tym akceptują ryzyko i uznają kreatywny wkład (InnoWAction).
 • Wdrożyć innowacyjną organizację, umożliwiającą nam:
  • Przekładać potrzeby klientów na priorytety badawcze poprzez nasze podejście Customer Value Creation i proces Stage-Gate;
  • Śledzić postęp nauki i technologii, przetwarzając je w korzyści dla naszych klientów, tak gdzie tylko jest to możliwe.
 • Chronić wyniki procesu innowacji, zarządzać własnością intelektualną w odpowiedni i etyczny sposób.
 • Myśleć o innowacji w szerokim zakresie, poza produktem, aby zidentyfikować rozwiązania i opracować systemy, które spełniają potrzeby klientów.
   

R&D

Innowacja to kluczowa kwestia zapewniająca wzrost grupy WINOA. W ramach całej prowadzonej przez nas działalności, innowacja stanowi podstawę i priorytet dla kadry zarządzającej. Grupa przydziela znaczącą liczbę pracowników i zasobów do tego celu, szczególnie w dziale badań i rozwoju. Dzięki tej inwestycji, Winoa jest zawsze liderem pod względem technologii, gwarancji jakości swoich produktów oraz propozycji najbardziej korzystnych pod względem kosztów rozwiązań dla swoich klientów.


Wyzwania stojące przed klientami

Optymalizacja obróbki powierzchni to klucz do wydajności ekonomicznej, środowiskowej i technicznej naszych klientów.


Nasza strategia innowaci

Opracować zrównoważone i niezwykle wydajne rozwiązania w rozumieniu redukcji kosztów i poszanowania dla środowiska naturalnego w celu zapewnienia naszym klientom:
 • najlepszych rozwiązań w zakresie czyszczenia powierzchni
 • wysoko-wydajnościowych procesów przygotowania powierzchni przed nałożeniem powłok i farb
 • najbardziej wydajnych procesów optymalizacji powierzchni


Nasze zasoby

3 centra badawczo-rozwojowe działają we Francji, w Czechach i Japonii, aby opracowywać:
 • nowe aplikacje, zoptymalizowane procesy i środki specjalne
 • narzędzia kontroli procesu i metody gwarantujące najlepsze wyniki