Jako światowy lider w zakresie produkcji ścierniw stalowych, firma Winoa jest świadoma, że jej działalność, produkty i usługi mają wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też polityka grupy w zakresie ochrony środowiska dąży do zminimalizowania tego wpływu. 


System zarządzania wprowadzony przez grupę bazuje na planowaniu, monitorowaniu i regularnych pomiarach wydajności środowiskowej oraz następującym stałym procesie optymalizacji:

1-PLANUJ :

Zapoznaj się z wpływem środowiskowym naszej działalności i rodzajami ryzyka, aby kontrolować i zapobiegać skażeniu.
Zintegruj nasz zakład możliwie jak najbardziej z otaczającym go środowiskiem.
Zapoznaj się i spełniaj wszystki przepisy prawne i wymagania mające zastosowanie.

2-WYKONAJ :

Rozwijaj, obsługuj i utrzymaj nasze oddziały oraz zakłady produkcyjne
Zinterguj kwestie związane z ochroną środowiska we wszystkich procesach zarządzania; informuj, edukuj i angażuj w to wszystkich pracowników.
Zminimalizuj wpływ na środowisko już u źródła, promuj ekonomicznie praktyczne czyste technologie.
Zredukuj emisje do powietrza i wody.
Zredukuj hałas powodowany przez naszą działalność.
Sortuj i poddawaj recyklingowi odpady w możliwie jak najszerszym zakresie.
Zapewnij wsparcie naszym klientom dotyczące środowiskowych aspektów powiązanych z użyciem naszych produktów: dostarczaj im ekologiczne, ekonomiczne i komfortowe rozwiązania.

3-KONTROLUJ :

Monitoruj i mierz poziomu zużycia zasobów, emisji, produkcji odpadów i globalnie wpływu naszej działalności na środowisko.

4-DZIAŁAJ :

Regularnie analizuj wydajność naszego systemu zarządzania środowiskowego.
Inicjuj stałą i strukturalną optymalizację procesu.
Zaangażowanie wszystkich jest kluczowe dla zwiększenia naszej wydajności środowiskowej.