W konkurencyjnym otoczeniu, gdzie gracze muszą ciągle ponownie oceniać swoją pozycję, światowy wiodący producent ścierniw ze stali ma obowiązek dostarczać innowacyjne ścierniwa i usługi o doskonałej jakości.


Dlatego też firma jest zaangażowana w czetry główne strefy działań:

1-PLANUJ :

Zidentyfikuj potrzeby i oczekiwania klientów, aby zwiększyć ich satysfakcję.
Określ precyzyjną politykę jakości i cele.
Przeznacz zasoby, które będą opowiadać pozycji światowego lidera.

2-WYKONAJ :

Dostarcz innowacyjne produkty i usługi, spełniające potrzeby i oczekiwania klientów: optymalizację czasów dostaw, ścisłe zarządzanie produkcją i saldami sprzedaży, stałą redukcję kosztów produkcji oraz regularną ocenę poziomu zadowolenia klienta.
Podnieś naszą zdolność do uwzględniania potrzeb klienta i zaoferuj mu jak najbardziej wydajne rozwiązania.
Zwiększ budowanie wartości dla naszych klientów przez rozwiązania <> oraz utrzymanie naszej rentowności.
Kładź nacisk na pracowników wykorzystują i umożliwiając rozwój ich umiejętności i talentów.

3-SPRAWDŹ :

Regularnie dokonuj pomiaru skuteczności procesów wdrażanych przez okresowe kontrole naszych celów w zakresie jakości.

4-DZIAŁAJ :

Wdrażaj stałe procedury optymalizacji dla systemów zarządzania jakością.
Wyzwanie to powinno nas stale stymulować i musi być ozwierciedlane w zachowaniu wszystkich naszych pracowników.
To wyzwanie powinno stale na stymulować i musi być odzwierciedlane w stosunku i zachowaniu wszystkich naszych pracowników.