Osemčlanska skupina (trije zaposleni v delavnici, trije tehniki, pomočnik in vodja preskuševalnega središča) vsakodnevno zagotavlja kupcem tehnično podporo, jim posreduje svoje izkušnje, preskuša rešitve in skrbi za njihovo izobraževanje.

Vsako leto pripravijo letni koledar izobraževanj. V letu 2011 so v preskuševalnem središču (testnem centru) organizirali 4 seminarje, 7 pa pri uporabnikih storitev, kar pomeni, da se je izobraževanja udeležilo 92 zaposlenih v podjetjih, ki so kupci podjetja W Abrasives.


Rast števila seminarjev,
izobraževanj in števila usposobljenih uporabnikov storitev.


 
Izobraževanja, pa tudi preizkusi
Preskuševalno središče (testni center) Le Cheylas daje uporabnikom na voljo prostor s 5 turbinskimi stroji in 1 komoro za peskanje. S široko paleto nastavitev lahko simulirajo vse postopke peskanja .

Preskuševalna središča W Abrasives so prave industrijske delavnice z vsemi tipi strojev za peskanje, ki omogočajo simuliranje vseh postopkov s široko paleto nastavitev