« Můžu být stále krok dopředu  v oboru tryskání. »

Inovace je hluboce zakořeněná v DNA společnosti W Abrasives’ DNA; každý rok společnost znovu investuje významnou část svého obratu do oddělení inovací, Tato trvalé hledání inovace umožňuje společnosti W Abrasives, aby pravidelně přinášela nové výrobky s  nejvyšší přidanou hodnotou, služby a technologie na trh: :
  • WA CAM, termální kamera s vysokým rozlišením, která označuje horká místa, aby se trhací práce optimalizovaly.
  • WA CLEAN a WA DUST, které měří čistotu nově tryskaného povrchu
  • WA 3D, přístroj k posouzení nerovnosti povrchu vyžadujícího
    tryskání .