« Můžu pracovat s plnou důvěrou s lidmi, kteří mě znají a kteří sdílejí moje ekonomické, sociální zájmy a zájmy týkající se životního prostředí »

Společnost W Abrasives má týmy rozmístěné ve více než 100 zemích, umožňující jí pravidelně navštěvovat její zákazníky, 80% z nichž jsou koncoví uživatelé. Tento osobní vztah poskytuje této společnosti specifickou, hloubkovou znalost potřeb a očekávání trhu

Kvalita, bezpečnost, životní prostředí, inovace… Tyto transparentní, nekompromisní závazky vycházejí ze sklonu k postoji společnosti WAbrasives jako odpovědná značka, která si je vědomá svých odpovědností pokud jde o její zákazníky, dodavatele a zaměstnance po celém světě.