ผลิตภัณฑ์เฉพาะของ W Abrasives สำหรับตลาดนี้เม็ดเหล็กกลม WS230 ถึง WS110

  • ความแข็งและการกระจายขนาดเม็ดเหล็กมีความเสถียรสูงทำให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมประสิทธิภาพในการขจัดเศษโลหะและความหยาบของพื้นผิวขั้นสุดท้ายอย่างสม่ำเสมอ
  • ใช้ได้ง่ายกับเครื่องจักรทุกประเภท

เม็ดเหล็กพิเศษ Stainium

  • ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
  • คุณภาพการขัดที่ดียิ่งขึ้น: ตำหนิลดลง
  • ความหยาบน้อยลง มั่นใจได้ถึงพื้นผิวที่ดียิ่งขึ้นหลังการรีดเย็น

ตัวอย่างงาน

  • เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน
  • อุตสาหกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์และกลุ่มเกษตร-อาหาร (ตู้บรรจุ, ถังขนาดใหญ่, ฯลฯ)


การนำไปใช้งาน

คุณภาพเพิ่มขึ้นและความสิ้นเปลืองลดลงเมื่อ Arcelor Mittal เปลี่ยนมาใช้ Stainium

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์