ทีมงานประกอบด้วยบุคลากร 8 คน (ด้านปฏิบัติการ 3 คน, ด้านเทคนิค 3 คน, ผู้ช่วย 1 คน และผู้รับผิดชอบศูนย์ทดสอบ 1 คน) นำเสนอประสบการณ์ของพวกเขาในการสนับสนุนทางเทคนิค การทดลอง และการฝึกอบรมทุกวัน

ปฏิทินของการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในศูนย์ทดสอบมีการเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ในปี 2011 งานสัมมนา 4 ครั้งจัดขึ้นภายในศูนย์ทดสอบและ 7 ครั้งจัดขึ้นในสถานที่ของลูกค้าโดยตรง เป็นการฝึกอบรมให้กับลูกค้าของ W Abrasives รวมทั้งสิ้น 92 ราย

การเติบโตของจำนวนการจัดสัมมนา, การประชุมฝึกอบรม,
และลูกค้าที่ได้รับการฝึกอบรม
 

การฝึกอบรมแต่เป็นการทดลองด้วย

ศูนย์ที่ Le Cheylas มีเครื่องขัดผิวโลหะแบบใบปัด ทั้งหมด 5 เครื่องและห้องพ่นขัด 1 ห้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถจำลองกระบวนการพ่นขัดทุกแบบโดยตั้งค่าการใช้อย่างหลากหลาย

ศูนย์ทดสอบของ W Abrasives เป็นสถานปฏิบัติการเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้การได้จริงซึ่งมีเครื่องขัดโลหะทุกชนิดจัดแสดงเพื่อจำลองกระบวนการขัดผิวโลหะทุกขั้นตอนโดยตั้งค่าการใช้งานได้หลากหลาย