ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาด  W Abrasives มีความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมในผลิตภัณฑ์ การบริการและเทคโนโลยีที่ทุ่มเทให้กับงานเตรียมพื้นผิวโลหะ 
การเตรียมพื้นผิวก่อนการเคลือบชิ้นงานเป็นสิ่งสำคัญที่ W Abrasives สามารถเพิ่มมูลค่า 
W Abrasives  เสนอการจัดเตรียมพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ

Premium SERIES

Standard SERIES

 

Services

Technologies

   


Case Studies to download


How to improve the blasting efficiency and tHe roughness profile of a major steel construction manufacturer ?


How to increase productivity and reduce blasting costs at a rail manufacturer ?


How to increase productivity and reduce blasting costs for coating of construction rebars ?


How to increase the performance of tHe blasting process and reinforce the adhesion strength of different coatings ?


How a customer using sand decides to invest on a recycling unit ?


How to reduce the global cost of the blasting operation, to reduce the dust and the waste recovery ?


How to increase the performance of the blasting process and reduce balsting cost in a manufacturing plant for articulated haulers ?


How a railway wagon producer can increase its productivity up to 30% ? 


How to reduce the abrasive consumption with similar profile requirements, higher peak count and reduce blast machine wear ?