ทุกวัน บุคลากรในทีม WALUE ใช้ประสบการณ์ของเขาในงานให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การเตรียมการและการดำเนินงานการทดลองและการฝึกอบรม เยี่ยมลูกค้าและติดต่อกับผู้จัดการฝ่ายขายในแต่ละพื้นที่

การทดลองต่างๆ มักจะเชื่อมโยงกับการฝึกอบรม นอกจากนี้เรายังจัดงานสัมมนาภายในสถานที่ของลูกค้าด้วยซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2011 เราจัดงานสัมมนา 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 69 คน รวมทั้งงานสัมมนา 5 ครั้งภายในสถานที่ของลูกค้า
 
เรามีเครื่องขัดผิวโลหะชนิดใบปัดสองเครื่องเพื่อดำเนินการทดลองซึ่งเราใช้จำลองกระบวนการขัดให้ลูกค้าชม พร้อมทั้งแนะนำเม็ดเหล็กขัดผิวและพารามิเตอร์การพ่นขัดเพื่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด