เม็ดเหล็กกล้าหรือเม็ดเหล็กเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำมาใช้งานกับอับเฉาเรือและตุ้มถ่วงน้ำหนัก ต้องขอบคุณค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ (เกือบระดับ 6) และบรรจุหีบห่อที่ง่ายต่อการนำไปใช้งาน (ถุงพลาสติกน้ำหนัก 25 กก.)


การนำไปใช้ในงานหลัก:
  • อับเฉาเรือ
  • ตุ้มถ่วงน้ำหนัก
  • ตุ้มถ่วงน้ำหนักปั้นจั่น
  • อื่นๆ