ผลิตภัณฑ์เฉพาะของ W Abrasives สำหรับตลาดนี้เม็ดเหล็ก WS

  • มีประสิทธิภาพและใช้งานได้กับเครื่องจักรทุกประเภทและในทุกสภาพ
  • ต้นทุนราคาที่สมเหตุสมผลกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
  • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง


การปฏิบัติที่ให้ผลเลิศ

ต้นทุนการขัดผิวโลหะที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่น

ลูกค้าของเรา