ผลิตภัณฑ์เฉพาะของ W Abrasives สำหรับตลาดนี้


WGR และ Futura

 • ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้น
 • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • ใช้งานได้กับมีดตัดทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไว้วางใจได้ และประหยัดGranitium

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพพิเศษซึ่งเมื่อผนวกกิจกรรมด้านการดูแลลูกค้าและบริการพิเศษแล้วสามารถรับประกันถึงสมรรถนะสูงสุดตลอดกระบวนการตัด
 • การตัดมีคุณภาพดีขึ้น
 • ความสม่ำเสมอที่สังเกตได้ช่วยลดความแตกต่างระหว่างงานแต่ละชุด
 • ผลกำไรเพิ่มขึ้น
 • Granitium เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

การปฏิบัติที่ให้ผลเลิศ

 • Granitium ช่วยให้ IGM ใช้ใบเลื่อยใบเดิมในการตัดครั้งที่สาม
 • Granitium ใช้งานกับวัสดุที่มีความแข็งที่สุดได้โดยลดความเร็วลงร้อยละ 10 ในโรงงานของ Madhucon
 • Granitium ช่วยลดการใช้เม็ดเหล็กขัดผิวโลหะชนิดเหลี่ยมลงอย่างน้อยร้อยละ 10


รายชื่อลูกค้าของเรา   

       
       


Group Magna