energy market

ตลาดพลังงานคิดเป็นร้อยละ 9 ของตลาดเม็ดเหล็กทั่วโลก เม็ดเหล็กมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตของอุปกรณ์พลังงาน โดยเฉพาะส่วนประกอบของระบบท่อส่งและกังหันลม


แนวโน้มและแรงผลักดัน

ด้วยแนวทางระดับโลกทั้งการสำรวจตลาด การประชุมร่วมกับลูกค้า และการติดตามเทคโนโลยี เราพยายามคาดการณ์ถึงความต้องการของลูกค้าไว้ล่วงหน้า เช่น:
 • การรับประกันการจัดเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้งานเคลือบและงานพ่นทาที่มีการยึดเกาะสูงสุด ด้วยการควบคุมความหยาบและความสะอาดอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (กลางทะเล, ประสบกับสารเคมี และอื่นๆ)
 
Pipelines data

วิธีการของ W Abrasives

ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และบริการเฉพาะทาง W Abrasives นำเสนอวิธีการที่เหมาะกับแต่ละภาคส่วนของตลาดพลังงาน

ตัวอย่างเช่น Profilium เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถภาพสูงทั้งในแง่ของประสิทธิผลและคุณภาพของพื้นผิวซึ่งทดแทนเม็ดเหล็กคุณภาพปานกลางหรือตามมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในงานเตรียมพื้นผิวของกังหันลมและท่อส่ง

ปัจจุบันลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย เดนมาร์กใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพิเศษเฉพาะนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการขัดผิวโลหะไปในเวลาเดียวกัน


ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์

 • Bayou Pipes
 • Ceole
 • Conline
 • GTS
 • Eupec
 • Mullheim Pipes
 • Muehlhan
 • PSL
 • Shawcor – Bredero
 • Vestas
 • Vyksa