เรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม


 

 

เราเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านการพ่นทราย ด้วยเหตุนี้ เราจึงเป็นมากกว่าผู้ผลิตทั่วไป โดยงานของเราส่วนหนึ่งคือการจัดการฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้จากคุณ
 

เราเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความมุ่งมั่น

 

Onsite

หลักปฏิบัติดีที่สุดที่ได้รับการรับรอง

 
jauge

ความพึงพอใจของลูกค้า


     

รับประโยชน์สูงสุดจากการสนับสนุนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้

 

 การฝึกอบรมเริ่มต้นในตอนเช้าด้วยวิชาทฤษฎี ไม่ว่าลักษณะงานของคุณจะเป็นเช่นไร การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการได้เห็น เข้าใจและเลือกพารามิเตอร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานพ่นทรายของคุณ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้ทำการฝึกหัดด้วยตนเองและทำการสาธิตเชิงปฏิบัติ
 
ส่วนที่สองของการฝึกอบรมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริง โดยผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบเครื่องจักรและองค์ประกอบของเครื่องจักรเพื่อเข้าใจขั้นตอนการใข้งาน เส้นทางในการพ่นทรายและการทำงานของแต่ละชิ้นส่วนที่มีผลต่อกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจความสำคัญของการตั้งค่าที่เหมาะสม การติดตามตรวจสอบการผสมทราย และขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ท้ายที่สุด ผู้เข้าร่วมทุกคนจะไดรับใบรับรองการสำเร็จการฝึกอบรมจาก Winoaเรื่องราวความสำเร็จ

เรื่องราวความสำเร็จ


250 คอร์สการฝึกอบรม

ที่ถูกจัดขึ้น ในทุกๆปี

20 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิด WALUE

 เพื่อดำเนินการด้านการฝึกอบรมที่เหมาะสม เฉพาะกับคุณ

การฝึกอบรมนอกสถานที่
หรีอภายในหน่วยการผลิตของคุณ

เลือกได้ตามความสะดวกคุณ