ปรับปรุง แบ่งปัน สนับสนุน 

สิ่งเหล่านี้คือเป้าประสงค์ของ แผนกฝึกอบรมของ W Abrasives จากข้อมูลจำนวนมากที่เก็บรวมรวมโดย ศูนย์ทดสอบ ของกลุ่ม Winoa และข้อมูลสารสนเทศที่มากมายที่ได้มาจากการเก็บรวมรวมโดยการติดต่อลูกค้าทั่วโลก แผนกฝึกอบรม มีการนำเสนอการฝึกอบรมตลอดปี

หลักสูตรการฝึกอบรมของแผนก แผนกฝึกอบรมการฝึกอบรมได้รับการจัดระเบียบภายในศูนย์การทดสอบของเรา (การฝึกอบรมในสถานที่) หรือหากจำเป็นก็สามารถดำเนินการได้ในหน่วยการผลิตของท่าน (การฝึกอบรม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน เนื้อหาของการฝึกอบรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย เช่น เพื่อยกระดับทักษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อปรับใช้สถานีงานใหม่ ฯลฯ
 
ในทุกๆ ปี จะมีการจัด คาบการฝึกอบรม 30 คาบ โดย แผนกฝึกอบรม สำหรับลูกค้าของ W Abrasives โดยอาศัยรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าต้องการและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อรับประโยชน์จากบริการพรีเมียมจาก Premium de W Abrasives โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของท่าน ที่นี่