Tเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า W Abrasives จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 6 แห่ง


คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่มีอยู่หรือทดลองกระบวนการใหม่ๆ ?

คุณต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต้องการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ?

คุณมีความต้องการอื่น ๆ หรือไม่?

เรานำเสนอ "ข้อเสนอที่ไม่มีความเสี่ยง"
ต้องขอขอบคุณศูนย์ทดสอบของเราที่ทำให้เราสามารถกำหนดมาตรวัดทุกตัวที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ


ที่ตั้งของศูนย์ทดสอบทั้ง 6 แห่งของเรา

ศูนย์ทดสอบ 6 แห่งเพื่อบริการลูกค้าของเรา...

สิ่งหนึ่งที่ Winoa ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นคือไม่เพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแต่ยังรวมถึงการเตรียมโซลูชันเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ ภายใต้ชื่อยี่ห้อทางการค้าของ W Abrasives บริษัท Winoa กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บริการและวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก โดยทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายประการเดียวคือ: การเตรียมชิ้นงานด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ประหยัด คำนึงถึงระบบนิเวศและใช้งานสะดวก !


เพื่อสร้างทีมงานร่วมกับลูกค้า Winoa จึงได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5 แห่ง ที่มีความเหมาะสม ได้แก่ บราซิล ญี่ปุ่น ออสเตรีย สาธารณรัฐเชก ฝรั่งเศส ทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถติดต่อเราได้โดยสะดวก  ศูนย์ทดสอบทุกแห่งติดตั้งเครื่องจักรหลายประเภทที่อำนวยการทดสอบได้ในระดับอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความพร้อมเสมอที่จะรับฟังและทำงานกับลูกค้าเกี่ยวกับ:

  • ปริมาณการไหลของเม็ดเหล็กและความเร็ว

  • การสัมผัสกับเม็ดเหล็กและการเคลื่อนที่ของชิ้น

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการขัดผิวโลหะด้วยเม็ดเหล็ก

  • อัตราส่วนผสมของเม็ดเหล็กขนาดต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน

ด้วยทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคของ W Abrasives ทำให้ลูกค้าค้นพบคำตอบที่ต้องการ: ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการหรือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถนำไปใช้และทดสอบโซลูชั่นต่างๆ กับชิ้นงานของตัวเองและตรวจสอบเพื่อให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิต ด้วยวิธีการนี้ Winoa แบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอการฝึกอบรมทางเทคนิคด้านการขัดผิวโลหะที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และสาธิตภายในห้องฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะหรือภายในพื้นที่ของลูกค้าเอง พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ค้นพบ ปรับเปลี่ยนและดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับจากการฝึกอบรม บริการให้ความช่วยเหลือถึงสถานที่นี้ดำเนินการโดยบุคลากรจากทีมเทคนิคของ Walue