ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ผู้ผลิตต่างต้องประเมินสถานภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง W Abrasives ผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านเม็ดเหล็กมีหน้าที่จัดหา​​นวัตกรรมเพื่อการขัดผิวโลหะและบริการที่มีคุณภาพไร้ที่ติ


บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในหลักปฏิบัติสำคัญสี่ประการดังนี้:

1-วางแผน :

  • ระบุความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจให้ลูกค้า
  • กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพอย่างชัดเจน
  • จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะกับฐานะความเป็นผู้นำระดับโลกด้านเม็ดเหล็กขัดผิวโลหะ
 

2-นำไปใช้ :

  • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดย: การจัดส่งสินค้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม การบริหารอย่างเคร่งครัดของการผลิตและยอดการขาย การลดต้นทุนการผลิตและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  • ปรับปรุงความสามารถของเราเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าโดยนำเสนอสินค้าเกรดพิเศษและยังคงไว้ซึ่งผลกำไรของบริษัท
  • เน้นความสำคัญของพนักงานโดยการประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะความสามารถของแต่ละคน

3-ตรวจสอบผล :

  • ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ที่เราดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยการตรวจสอบเป้าหมายด้านคุณภาพเป็นระยะ
 

4-พัฒนาปรับปรุง :

  • ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการระบบ

ความท้าทายนี้ควรกระตุ้นพวกเราอยู่เสมอและต้องสะท้อนให้เห็นผ่านทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานทุกคน