นโยบายด้านนวัตกรรม

นวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายที่การเปลี่ยนถ่ายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสังเกตด้วยสามัญสำนึกไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและกระบวนการภายในของเรา เราตระหนักดีว่านวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแตกต่างจากคู่แข่ง เราเชื่อว่าการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเป็นต้นกำเนิดสำคัญของนวัตกรรม


Winoa มีหลักในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมจิตวิญญาณด้านนวัตกรรมในทุกระดับขององค์กรและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการยกย่องและให้รางวัลสำหรับความคิดใหม่ๆ และการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยยอมรับความเสี่ยงและเห็นคุณค่าผลงานที่มีความสร้างสรรค์ (InnoWAction)
 • จัดการองค์การที่สร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งช่วยให้เรา:
  • *แปลความต้องการของลูกค้าไปสู่การให้ความสำคัญงานวิจัยผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Customer Value Creation) และกระบวนการค้นคว้าและวิจัย
  • *ติดตามความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าเมื่อถึงโอกาส
 • ปกป้องผลที่ได้จากกระบวนการนวัตกรรมโดยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม
 • คำนึงถึงเรื่องนวัตกรรมในวงกว้าง นอกเหนือจากเรื่องผลิตภัณฑ์ เพื่อหาวิธีการและพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
   

การวิจัยและพัฒนา

แรงผลักดัน
นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญแห่งการเจริญเติบโตของ Winoa ในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจ นวัตกรรมเป็นเรื่องที่เราใส่ใจโดยตลอดและเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกเพื่อการบริหารจัดการซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรมากมายเพื่อวัตถุประสงค์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนา ต้องขอบคุณการลงทุนในด้านนี้ Winoa จึงเป็นผู้นำเสมอทั้งในด้านเทคโนโลยี การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่คุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้า


ความท้าทายของลูกค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพื้นผิวในการขัดโลหะเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรลุผลทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคนิคของลูกค้าของเรา


กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของเรา

เราพัฒนาการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงในแง่ของการลดต้นทุนและให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมเพื่อมอบสิ่งต่อไปนี้ให้ลูกค้าของเรา:
 • โซลูชั่นการทำความสะอาดพื้นผิวที่ดีที่สุด
 • กระบวนการเตรียมพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพสูงก่อนงานเคลือบหรือพ่นทา
 • กระบวนการปรับสภาพพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด


แหล่งทรัพยากรของเรา

บริษัทมีศูนย์วิจัยและพัฒนาในฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็ค และญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา:
 • การใช้งานใหม่ๆ หรือการเพิ่มสมรรถนะของขบวนการผลิตและเม็ดเหล็กขัดผิวแบบพิเศษ
 • เครื่องมือและวิธีการในการควบคุมกระบวนการทำงานเพื่อรับประกันผลลัพธ์สูงสุด