ในฐานะกลุ่มบริษัทและผู้นำตลาด Winoa เป็นบริษัทขนาดกลางที่ว่างจ้างพนักงาน 1,051 คนทั่วโลกที่ให้ความใส่ใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ  ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงความไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพของทีมงานเรา


ภาพลักษณ์สำคัญ

  • ผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกในด้านเม็ดเหล็ก
  • ผู้นำของโลกในด้านเครื่องมือตัดหัวเพชร
  • พนักงาน 1000 คน
  • โรงงาน 11 แห่ง ใน 4 ทวีป
  • ศูนย์ทดสอบและวิจัย 9 แห่ง
  • สำนักงานและคลังสินค้า 80 แห่ง ใน 30 ประเทศ
  • ตัวแทนและผู้จัดจำหน่าย 240 แห่ง
  • ลูกค้า 10,000 ราย ในทั่วโลก


ความเป็นหุ้นส่วน

ฝ่ายวิจัย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง...คือหน่วยงานทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทตั้งใจให้ร่วมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันการศึกษาระดับชาติผ่านการศึกษาวิจัยภาคสนาม การฝึกงาน การเยี่ยมชมบริษัท และอื่นๆ อีกทั้ง Winoa ยังให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่างๆ และการให้ผู้บริหารระดับสูงแสดงบรรยาย


ความสามารถพิเศษของคุณเป็นที่สนใจของบริษัท

ลองเข้ามาดูงานที่กลุ่มบริษัทนำเสนอ หรือส่งใบสมัครงานผ่านมาทางเว็บไซด์ของบริษัทได้ที่: 
www.winoagroup.com