สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน

ปี 2558 ไกล้จะสิ้นสุดแล้ว ผมเฉลิมฉลองการเติบโตทางเศรษฐกิจฃสิ้นปีของกลุ่มเรา เราก็จำไว้ความพยายามของทุกคน ส่วนอนาคตของบริษัทของเรา เราควรมาตรฐานกฎพฤติกรรมบริษัทและสนับสนุนการดำเนินงานของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและพวกเราต้องร่วมกันพยายาม   ทำงาน

เมื่อเราต่อหน้าปัจจัยที่ไม่เอื้อเราควรพยายามอีกเพิ่อม จีนรัสเซียอินเดียและบราซิลกำหลังชะลอตัวในการปราบปรามกลุ่มเรา แม้ว่ายุโรปก็เปรียบมิได้ทวีปอเมริกาเหนือก็ลดการลงทุนเนื่องจากการลดลงของราคาน้ำมัน

ในปีไหม่นี้ ผมสัญญาว่าจะได้นำ winoa ขยายไปพื้นที่ให้บริการแสวงหาของการลงทุนสูงลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันหาวิธีการใหม่เพื่อได้เพิ่อมความสามารถของบริษัท

ผมขอไว้ผลผู้ร่วมมือทั้งหมด ถ้าไม่มีพวกเขา ทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ เราหวังว่ารุ่งโรจน์มากขึ้นในปี 2559

Pierre Escolier
CEO