เรายินดีที่จะส่งผลดัชนีความพึงพอใจให้กับท่านซึ่งพวกท่านส่วนใหญ่มีความส่วนร่วมในการสำรวจความพึงพอใจอย่างเป็นมิตร
วัตถุประสงค์ของวิธีนี้คือปรับปรุงความพึงพอใจของท่านผ่านการบริการ
การจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค« Walue Members »