สมาชิก-‘W Abrasives NAOจะรวมSSPCการประชุมและการแสดงนิทรรศการ(สังคมสำหรับการเคลือบป้องกัน)ที่จะจัดใน วันที่18-20 เดือน มกราคม ปี 2559 อยู่ที่ ศูนย์การประชุม Henry B. Gonzalez ใน San Antonio, TX
 
นิทรรศการจะเต็มไปด้วยการโต้ตอบและการประชุมลูกค้าปัจจุบันและอนาคตและแสดงให้เห็นความทุ่มเทอและความมุ่งมั่นย่างต่อเนื่องกับตลาดผู้รับเหมาของเรา นอกจากนี้ยังจะเป็นอาโอกาสดีที่จะส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของเราโดยการแนะนำศูนย์เทคนิคและการฝึกอบรม NAO ที่ตั้งอยู่ Houston, TX.