สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงลงทุนดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 เพราะเหตุนี้ Winoi จึงมีพันธกิจปกป้องสิ่งแวดล้อมและเปิดตัวโครงการต่างๆ เช่น การแปรรูปขยะ การลงทุนในการบำบัดน้ำ การบำบัดอากาศ และการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กิจกรรมรณรงค์ทั้งภายในและภายนอกทำให้ Winoa ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 และ ISO 14001 อันเป็นผลมาจากงานปรับปรุงที่ประสบความสำเร็จและต่อเนื่อง
“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่เป็นค่านิยมที่ Winoa มีร่วมกันและเราต้องการส่งต่อความตั้งใจนี้ให้กับคนรุ่นหลัง
 
ค้นพบเรื่องราวอีกมากในบทความประจำเดือนพฤษภาคมของเราที่ตีพิมพ์ใน MFN