เทคโนโลยีอันทันสมัยของ W Abrasives: เครื่องมืออัจฉริยะเพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพของการขัดผิว

ขั้นตอนการขัดผิวเหมาะสมมากสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวและการเตรียมพื้นผิว เนื่องจากขั้นตอนนี้มีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยมก่อนทำการเคลือบ: ความสะอาด ความหยาบที่เกิดขึ้นและการกระตุ้นพื้นผิว  ทั้งหมดนี้คือตัวแปรที่มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับการยึดเกาะและอายุการใช้งานของงานเคลือบ และเป็นเรื่องยากที่จะประเมินและควบคุม

ตัวอย่างเช่น คุณภาพของการขัดผิว (ความสะอาดของพื้นผิว ความกลมกลืนของงานระเบิด) ยังต้องอาศัยวิธีการประเมินผ่านการตรวจสอบด้วยตาเปล่า และบ่อยครั้งที่บทสรุปของผู้ผลิตและผู้ใช้ไม่ตรงกัน เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายถึงความหยาบที่เกิดจากการขัดผิว ทั้งยังมีการพิจารณาร่วมกับตัวแปรที่ไม่เหมาะสม

W Abrasives ในฐานะผู้นำในขั้นตอนการขัดผิว ได้พัฒนา “เครื่องมืออัจฉริยะ” อันทันสมัย ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรานำมาใช้วัดผลกระทบจากการขัดผิวที่เกิดบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

เครื่องมืออัจฉริยะนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อประเมินคุณสมบัติของการขัดผิวและปรับตัวแปรต่างๆ ของเครื่องจักรให้เหมาะสม:
  • WA CLEAN : ระบบตรวจสอบความสะอาดของพื้นผิว: วัดพื้นผิวได้อย่างเป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือ ระดับ Sa
  • WA DUST : ระบบตรวจสอบฝุ่นบนพื้นผิว : ควบคุมการเกิดฝุ่นสะสมได้อย่างแม่นยำ
  • WA 3D : เครื่องมือวัดความหยาบแบบ 3D: การวิเคราะห์รายละเอียดของพื้นผิวที่ผ่านขั้นตอนการขัดผิวแล้ว ได้อย่างถ่องแท้ 
  • WA CAM : กล้องความร้อน: วิธีการที่รวดเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบจุดที่ร้อน

ทั้งความเชี่ยวชาญของเราและผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Premium (ผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าผสมรวมกับบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิค) จะช่วยให้คุณสามารถประเมินและเพิ่มคุณภาพของขั้นตอนการขัดผิวได้พร้อมๆ กับลดต้นทุนของขั้นตอนนี้ในทั่วโลก